Маніфест команди Доктрини «УКРАЇНА 2030»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Українська Бізнес Ініціатива.

Ми віримо в процвітаючу Україну.
  • Існуючі проблеми – це ідеальне підґрунтя для старту. Це початок для вирішення проблем.
  • Тільки власні ресурси здатні здійснити політичне та економічне перезавантаження країни.
  • Україна – це найдавніша демократія Європи, здатна без наявності державності зберегти свою унікальну ідентичність і дух свободи.
  • Україна – це модернізація і нова демократія старого світу.
  • Україна – це ключова ланка між Сходом і Заходом, перехрестя всіх цивілізацій, унікальний конгломерат культур, мов і релігій.
  • Україна – це креативний кластер Європи.
  • Україна – це унікальна збережена з глибини віків архаїчна культура, яка володіє глибокою історичною пам'яттю, знаннями та гармонізує з природою, здійснює життєво необхідний баланс між модернізацією та охороною первісного навколишнього середовища.
  • Україна – це освітній кластер світу.
  • Україна – це перспективний майданчик для інвестицій.
Україні необхідно здійснити амбітний стрибок, що можливий виключно в проекції форсайту – від тактики теперішнього часу до стратегічного майбутнього.