Новий суспільний договір є відповіддю вимогам зміни природи влади та її функцій в умовах глобалізації та інтеграційних процесів.

Зміни функції влади, за новим суспільним договором, полягають у тому, що державні інституції мають стати сервісом для забезпечення невід’ємних прав громадян на життя, свободу, безпеку, верховенство права, справедливий розподіл національного багатства, рівноправний доступ до знань, науки, медичного обслуговування та культурного надбання, на розумне врядування для забезпечення сприятливого для людини життєвого простору. Кожна зі сторін має певні чіткі зобов’язання.

(Детальніше див. с. 78 Книги)

Cпеціалізації наших експертів: