Зміна парадигми управління полягає в новому розумінні сутності й цілей державного управління як сервісу, де громадяни є користувачами послуг, а державні чиновники – це менеджери, комунікація між ними здійснюється переважно через механізми електронного врядування.

Зміна парадигми управління полягає також у зміні процесу комунікації між владою та суспільством, під час якого встановлюються цілі, пріоритети, віднаходяться форми, методи і процедури досягнення мети та, відповідно, знижуються трансакційні витрати, на які витрачається левова частка бюджетних коштів (до 30 %).

Політика відокремлюється від адміністрування у процесах державного управління, центри ухвалення політичних рішень (міністерства), як стратегічні органи, функціонально й організаційно відокремлюються і стають автономними від центрів їх виконання (агенцій, служб, центрів, інших відомств).

(Детальніше див. с. 83 Книги)

Cпеціалізації наших експертів: