Одне з головних завдань збалансованого розвитку – підвищення конкурентоспроможності національної економіки – може бути реалізоване за умови активізації економічної діяльності на інноваційній основі з домінуванням не лише високотехнологічних виробництв, а й загального підвищення рівня наукоємності виробництва матеріальних і духовних благ, найширшого залучення до економічних процесів людських ресурсів високої якості та створення механізмів їх капіталізації в інноваційній і креативній діяльності. Реалізація сформульованих Доктриною завдань передбачає розвиток людського й соціального капіталу.

(Детальніше див. с. 123 Книги)

Cпеціалізації наших експертів: