Збалансований розвиток України, який має базуватися на новій економіко-політичній парадигмі, вимагає відповідного фінансового механізму і врівноваженої взаємодії ефективної банківської системи, пенсійної системи, страхової політики, фондового ринку, а також запровадження вдосконаленого Податкового кодексу.

Глобалізаційні процеси витіснення національного капіталу іноземним і транснаціональним капіталом мають адекватно компенсуватися впровадженням українськими банками новітніх управлінських технологій, сучасних інструментів регулювання, підтримкою розвитку вітчизняного фондового ринку, підвищенням фінансової грамотності населення та його активним залученням до економічних процесів.

(Детальніше див. с. 138 Книги)

Cпеціалізації наших експертів: