Поляризація світу

З  огляду  на  зростання  населення  Землі,  зменшення  біологічних  ресурсів,  стрімке  розшарування  і  нерівність  в  отриманні доходів між різними країнами і групами людей справджуються прогнози щодо швидкої поляризації країн світу в межах трьох великих груп:

Перша – розвинені країни.

Друга  –  країни,  які  досягають  прискореного  розвитку,  серед них  Індонезія,  Бразилія,  Індія,  Китай,  Туреччина.  Водночас за  останні  60  років  імовірність  трансферу  для  країн  групи  із середнім  рівнем  розвитку  (до  цієї  групи  поки  що  належить Україна) до групи слаборозвинених країн зросла з 12 % до 21 %, тоді як імовірність трансферу до групи розвинених країн знизилася від 18 % до 8 %.

Третя – бідні, маргінальні країни та країни, які не відбулися (failed states).

НОВИНИ