Сильні сторони національної економіки

За результатами SWOT-аналізу згідно з методологією «Форсайт», ідентифіковані такі сильні сторони національної економіки:

 

Наявність багатогалузевої інфраструктури (військово-промисловий  комплекс,  авіакосмічна  промисловість,  корабле-, енерго-  й  машинобудування,  гірнича  промисловість,  транспортне машинобудування) як основи перебудови економіки за кластерним принципом. За останні п’ять років промисловий сектор національної економіки  створює  одну  шосту  українського  ВВП:  у  2012  р. частка  продукції  видобувної  та  переробної  промисловості  у ВВП становила 18,2 %, у 2016 р. — 17,5 %.

Наявність освіченого працездатного людського капіталу, що  засвідчує  34  рейтингова  позиція  України  зі  140  країн  за рейтингом Всесвітнього економічного форуму. Зокрема щодо «Якості  математичної та  фундаментальної  природничої  підготовки»  –  27  рейтингова  позиція,  за  «Охопленням  вищою освітою» – 11 рейтингова позиція, за наявністю вчених та інженерів – 29 місце, тоді як за рівнем початкової освіти – лише 51 рейтингова позиція.

Сировинно-ресурсна  база  для  атомної,  відновлюваної енергетики й точного приладобудування. У надрах України виявлено майже 20 тис. родовищ, з яких 8290 за 98 видами мінеральної сировини мають промислове значення. З видобутком і використанням корисних копалин пов’язано майже половину промислового  потенціалу  країни  (48  %),  особливо  в точному приладобудуванні, а також тут зайнято до 20 % її трудових ресурсів. Ці показники наближаються до показників розвинених країн, де функціонує потужне гірниче видобування.

Вигідне географічне розташування в євразійському просторі, де в середньо- й довгостроковій перспективі вагомість транспортних коридорів лише зростатиме.

Унікальні чорноземи у світовому масштабі – на території України,  яка  обіймає  майже  0,5  %  земної  суші,  знаходиться близько 20 % світових чорноземів. Їхню вагомість підсилюють висока  природна  родючість,  потужний  потенціал  виробництва рослинної продукції, розгалужена система магістральних каналів зрошення, зональне наукове забезпечення рослинництва.

Один з найбільших ринків у Європі з понад 40 мільйонами споживачів.

НОВИНИ