Системні помилки існуючих стратегій

Помилки управління. Розбудова нової економіки та реформи передбачалися  в  межах  старої  економічної  рентної  парадигми.

Зроблено  ставку  на  закордонну  й  міжнародну  кредитну допомогу, що посилює залежність країни від кредиторів та обмежує у власних діях. Це сприяє подоланню окремих проблем відновлення  національної  економіки,  водночас  це  шлях  до втрати економічної незалежності.

Неузгодженість  стратегічних  і  програмних  документів щодо  економічного  розвитку  країни,  порушення  спадковості впровадження реформ при зміні політичного циклу (зміні урядів, влади).

Заходи фінансової стабілізації. Одночасна лібералізація курсоутворення, шокове підвищення цін і тарифів для населення, замороження  соціальних  виплат,  підвищення  фіскального навантаження  на  бізнес  призводять  до  зниження  платоспроможності населення, дестимулюючи підприємницьку діяльність і загрожуючи паралічем економічного життя.

Заходи  порятунку  банківської  системи  руйнівні  й  лише підсилюють  недовіру  до  фінансових  інститутів.  Продовження відпливу  коштів  з  банків  призводить  до  згортання  кредитування  населення  та  реального  сектора  економіки,  що  блокує необхідну структурну перебудову.

Неадаптованість  влади  та  невідповідність  управлінської моделі до  зсуву  міжнародних  сфер  впливу та  міждержавного суперництва, зміни державних союзів та об’єднань.

Поза увагою українських економічних реформ опинилися головні  сучасні  драйвери  економічного  розвитку  –  вища освіта  та  наука,  що  зумовило  падіння  конкурентоспроможності України, закріпивши за нею 85 рейтингову позицію серед 138 країн (рейтинг 2016–2017 рр.), це найнижчі позиції серед усіх європейських країн.

ГОЛОВНА Й НАЙБІЛЬША ПОМИЛКА ПОТОЧНОГО ПЕРІОДУ – ЦЕ НАМАГАННЯ ПРОВОДИТИ РЕФОРМИ В МЕЖАХ СТАРОЇ ПАРАДИГМИ БЕЗ КАРДИНАЛЬНОЇ ЗМІНИ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ.

НОВИНИ