Критичні чинники гальмування розвитку

Втрати  від  військових  дій  на  Сході  та  окупації  Криму склали до 25 % ВВП.

Частка тіньового сектора в національній економіці за експертними оцінками стабілізувалася на рівні 50–52 %, хоча, за офіційними даними, у січні–вересні 2016 р. рівень тіньової економіки склав 35 % ВВП.

Масштаби  корупції,  що  пов’язані  з тіньовою  економікою, досягли 14 % ВВП.

Застаріла  й  неефективна  система  пенсійного  забезпечення спричиняє суттєвий негативний тиск на національну економіку:  за  перше  півріччя  2016  р.  видатки  Пенсійного фонду України склали майже 13 % ВВП (у 2015 р. — 13,4 %).

Державний  та  гарантований  державою  борг  України станом на 31 грудня 2016 р. досяг 71 млрд дол., причому зовнішній борг склав майже дві третини – 64,3 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Енергоємність  ВВП  України  перевищує  середньосвітовий показник і показники розвинених країн. За даними Світового банку у 2014 р. на створення одного долара світового ВВП (за паритетом купівельної спроможності 2011 р.) витрачалося 0,127 кг нафтового еквівалента, в Україні цей показник був у 2,35 разу вищим і становив 0,298 кг н. е. на один долар ВВП. Аналогічний показник у Польщі становив 0,101 кг н. е. / дол., у  країнах  Центральної  Європи  і  Балтії  –  у  середньому 0,105 кг н. е. / дол., у Франції — 0,098 кг н. е. / дол., в Японії – 0,093 кг н. е. / дол., у Китаї – 0,175 кг н. е. / дол., у США – 0,134 кг н. е. / дол.

НОВИНИ