Каталізатори інноваційного стрибка України

Україна має до 2020 р. здійснити структурні реформи, які створять  передумови  для  збалансованого  розвитку  і  всеохопного зростання.

Головний  акцент  таких  структурних  реформ  робиться  на  технологічній  модернізації  інфраструктури  та  промислового комплексу, де реіндустріалізація відбувається шляхом активної інноваційної державної політики через створення національної мережі інноваційних полюсів зростання: технопарків, бізнес-інкубаторів, стартап-центрів, центрів технологічного трансферу.

СУТНІСТЬ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ ПОЛЯГАЄ В ПЕРЕХОДІ ВІД РУХУ ЗА ІНЕРЦІЄЮ ДО КЕРОВАНОГО РОЗВИТКУ, ЩО ВИМАГАЄ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ВІД ДЕРЖАВИ-МОНОПОЛІСТА НА ІНФОРМАЦІЮ, А ТАКОЖ НА ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ, ДО ДЕРЖАВИ-СЕРВІСУ ДЛЯ ГРОМАДЯН.

Унаслідок структурних змін має відбутися значне послаблення дії  чинників,  що  гальмують  розвиток  національної  економіки як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Відтак Україна  отримає  перспективу  приєднання  у  2030  р.  до Першої групи розвинених країн через надзвичайний  амбітний стрибок,  сутність  якого  полягає  у  структурній  реформі  державного  управління  та  національної  економіки,  її зростаючої  енергоефективності,  повноцінного  використання внутрішнього потенціалу та зовнішніх можливостей.

Не менш важливою для амбітного  стрибка  України  є  адаптація  запозичених  технологій, вплив яких може тривати десятиліттями. Для національної економіки  широкомасштабне  запозичення  нових  технологій здатне активізувати розвиток сектора послуг, забезпечити зменшення  трансакційних  витрат  (фінансові  послуги  он-лайн, доставка товарів літаками-безпілотниками), підвищити загальну ефективність і ефективно долати корупцію (цифрова оплата адміністративних послуг), а також поліпшити доступ до освіти (он-лайн курси).

ВОДНОЧАС КАТАЛІЗАТОРОМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ УКРАЇНОЮ ІННОВАЦІЙНОГО СТРИБКА Є ГОЛОВНИЙ НОСІЙ ЗНАНЬ І НАВИЧОК – ЛЮДИНА. ПРОБЛЕМАТИКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ – ФАКТОРИ БЕЗПЕКИ, КУЛЬТУРИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ПОТРЕБУЄ НАГАЛЬНОЇ УВАГИ З ПОЗИЦІЙ МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ.

ПЕРЕТВОРИТИ УКРАЇНУ НА КРАЇНУ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ, ЩО Є КЛЮЧОВОЮ МЕТОЮ ДОКТРИНИ, ЗДАТНІ ЛИШЕ ВИСОКООСВІЧЕНІ Й ЩАСЛИВІ ЛЮДИ, ЗГУРТОВАНІ ЕФЕКТИВНИМ УПРАВЛІННЯМ НАВКОЛО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ.

Рисунок схематизує людиноцентричну модель розвитку як головного теоретичного концепту розробки Доктрини «Україна 2030».

НОВИНИ