Горизонти збалансованого розвитку для України

Горизонти  соціально  орієнтованого  економічного  розвитку, який, за визначенням Декларації G20 у Ганчжоу, дістав назву «збалансований», можна розкрити за допомоги мегаіндикаторів,  які  дають  змогу  здійснити  кількісне  оцінювання рівня сформованості головних характеристик людиноцентричної моделі розвитку  національної економіки.

ОСКІЛЬКИ ПОКАЗНИК ЗРОСТАННЯ ВВП ЯК ГОЛОВНИЙ ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НЕ ДАЄ МОЖЛИВОСТІ ОЦІНИТИ ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ТА НЕ ВІДОБРАЖАЄ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ, ПРОПОНУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІДПОВІДНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕГАІНДЕКСІВ ІЗ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ КРАЇН СВІТУ.

 

НОВИНИ