Чинна модель національної економіки

Чинна модель національної економіки сформувалася на уламках радянської  командно-адміністративної  моделі. Вона  передбачає  контроль  великого  рентного  бізнесу  над  державними інституціями та спирається на отримання прибутків від експорту переважно сировинної й низькотехнологічної продукції поряд  із  «проїданням»  цих  прибутків  через  малоефективний популістський соціальний патерналізм і корупційний перерозподіл значної частки ВВП.

За останні 25 років відбувся спад економіки України на 60 % від рівня обсягів випуску продукції 1991 р., що змістило країну з 10 місця в Європі на останнє. Притому що за показниками індустріального розвитку Україна посідала п’яте місце в Європі. Частка України у світовому ВВП знизилася від 1,3 % у 1991 р. до 0,17 % у 2014 р.

За  стрімкістю  падіння  макроекономічних  показників  Україна досягла  найгірших  результатів  за  25  років  її  незалежності –  у доларовому  еквіваленті  ВВП  знизився  в  понад  два  рази –  від рівня 183,31 млрд дол. США у 2013 р. до 90,615 млрд дол. США у 2015 р. 

У 2015 р. реальний ВВП України скоротився на 9,9 %, а річний темп зниження обсягів експорту товарів і послуг досяг 30 % – найнижчого значення за часи незалежності.

У  2014–2015  рр.  сумарний  показник  інфляції  наблизився до  80  % —  найвищого  показника  з  моменту  введення  гривні. Національна  валюта  втратила  майже  2/3  своєї доларової  вартості, водночас реальний дохід  населення знизився на 35  %.

За оцінками експертів Світового банку, рівень бідності в Україні (менше 5 доларів на день у цінах 2005 р. за ПКС) зріс  з  3,3  % у  2014  р.  до  5,8  %  у  2015  р.

Рівень безробіття на кінець 2015 р. зріс до 9,1 % порівняно з 7,2 % у 2013 р.

2016 рік характеризувався відносною макроекономічною стабілізацією. За обстеженнями експертів Світового банку, у першому півріччі 2016 р. було зафіксовано економічне зростання – 0,8 % зростання реального ВВП у порівнянні з падінням цього показника на 16 % за перше півріччя 2015 р. Позитивним зрушенням є скорочення інфляції до 8,3 % (серпень 2016 р.).

Водночас експорт та  імпорт у 2016 р. продовжували скорочуватися (на 4,1 % порівняно з 2015 р.) через падіння світових цін на сировинні товари.

Усе це наслідок «боргозалежної економічної моделі», орієнтованої  на  споживання.

ГОЛОВНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ЧИННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ ПОЛЯГАЄ У ТОМУ, ЩО ВОНА ПОВНІСТЮ  ВИЧЕРПАЛА РЕСУРС НАВІТЬ ДЛЯ ВЛАСНОГО САМОВІДНОВЛЕННЯ Й ПОТРЕБУЄ НЕГАЙНОЇ ЗАМІНИ.

НОВИНИ