Задля чого це все

У центрі уваги державної політики має бути людина, а саме баланс складових життєдіяльності людини (життя, здоров’я, добробут); її розвитку (наука, освіта, культура); прав і свобод (свобода, рівність, безпека). Використовуючи інструментарій сучасної практики рейтингового оцінювання країн світу, сформовано систему індексів, які дають змогу здійснити моніторинг прогресу та кількісне оцінювання головних компонент людиноцентричної моделі розвитку національної економіки.

За сучасних умов країни конкурують одна з одною за залучення творчих людей з підприємницькими талантами, що з посиленням глобалізації дає змогу сформувати якісно інші фінансові потоки. Це відображається в Індексі глобальної конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index, World Ecomomic Forum), в якому інтегральне відображення дістали наведені вище індекси та показники.

Амбітність стрибка підкреслить рух України з 85 місця до топ-30 країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності.