Ми змінюємо це

Зміна парадигми управління полягає в новому розумінні сутності й цілей державного управління як сервісу, де громадяни є користувачами послуг, а державні чиновники – це менеджери, комунікація між ними здійснюється переважно через механізми електронного врядування.

Зміна парадигми управління полягає також у зміні процесу комунікації між владою та суспільством, під час якого встановлюються цілі, пріоритети, віднаходяться форми, методи і процедури досягнення мети та, відповідно, знижуються трансакційні витрати, на які витрачається левова частка бюджетних коштів (до 30 %).

Політика відокремлюється від адміністрування у процесах державного управління, центри ухвалення політичних рішень (міністерства), як стратегічні органи, функціонально й організаційно відокремлюються і стають автономними від центрів їх виконання (агенцій, служб, центрів, інших відомств). 

Після здійснення вищезазначених кроків досягаються очікувані результати, а саме:

  • мінімізація бюрократизму;
  • усунення корпоративізму;
  • унеможливлення корупції;
  • відкритість стосовно суспільства;
  • прозорість в ухваленні рішень;
  • підвищення конкурентоспроможності країни.

Досягнення очікуваних результатів призводить до успішної реалізації оптимістичних сценаріїв збалансованого розвитку.