Ми робимо квантовий стрибок

У теорії сучасної фізики квантовий стрибок – це стрибкоподібний перехід квантової системи з одного стану в інший, з одного енергетичного рівня на інший. При поглинанні системою енергії відбувається перехід на більш високий енергетичний рівень (збудження), при втраті системою енергії відбувається перехід на більш низький енергетичний рівень. Квантовий стрибок – явище, властиве саме квантовим системам і відрізняє їх від класичних систем, де будь-які переходи виконуються поступово. 

Якщо «квантовий стрибок» позиціонувати в контексті економічної теорії, то варто навести приклад, що саме такий стрибок відбувся в інноваційній системі США практично за одну ніч, коли американці усвідомили, що неспроможні конкурувати з Японією. Тоді і був прийнятий Закон Бея і Доуля (Bayh_Dole Act). Закон Бея і Доуля в США набув чинності 12 грудня 1980 р. (P.L. 96517, Patent and Trademark Act Amendments of 1980). Він створив єдину патентну політику для багатьох федеральних агентств, які фінансують дослідження. Закон дав змогу підприємцям малого бізнесу та неприбутковим організаціям (включаючи університети) зберігати право на винаходи, зроблені в рамках дослідницьких програм з фінансуванням на федеральному рівні. Особливо закон Бея і Доуля допоміг залучити дослідницькі університети до участі в діяльності з трансферу технологій.

Отже, квантовий стрибок спроможний врятувати Україну, забезпечивши в найкоротший термін впровадження всіх необхідних для держави реформ, зміну правових, економічних й організаційних умов для активізації розвитку дослідницької діяльності, наведення порядку в органах місцевого самоврядування та "оздоровлення" країни. 

У новій редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» зазначений механізм стимулювання університетів до пошуку партнерів, що впроваджуватимуть технології та випускатимуть інноваційну продукцію, висунуті вимоги у створенні технологій, що матимуть високий потенціал для їх подальшого впровадження на підприємствах та оптимізації тематики наукових досліджень. 

Поруч з прийняттям нової редакції Закону України «Про інноваційну діяльність» це дасть змогу створити сприятливі умови для активізації інноваційної діяльності в Україні та прискорить процеси, пов’язані з переходом економіки України на інноваційну модель розвитку; призведе до підвищення інноваційної активності промислових підприємств та збільшення обсягів фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності; сприятиме підвищенню компетенції усіх причетних до провадження інноваційної діяльності учасників та формуванню в Україні інноваційно-сприятливого середовища щодо розширеного відтворення інноваційного процесу: «ідея – дослідження – виробництво – реалізація на ринку».

Перед усіма нами стоїть важливе завдання – за рахунок «квантового стрибка» та на базі наявного високого наукового потенціалу побудувати інноваційно-орієнтовану економіку, яка буде конкурувати з економіками провідних країн світу.