Дослідницька група реалізації ідей Доктрини

Сергій Тарута, автор ідеї та ініціатор Доктрини, народний депутат України, промисловець, засновник Індустріального Союзу Донбасу, автор та ініціатор інноваційної модернізації найсучаснішого Алчевського металургійного комплексу.

Оксана Жилінська (науковий редактор), завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор.

Оксана Мельничук (відповідальний редактор), докторант лабораторії політичних та соціальних трансформацій Паризького університету Дені Дідро (Франція), pre PhD політична філософія, соціологія влади.

Лариса Антонюк, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», директор Інституту вищої освіти, доктор економічних наук, професор.

Олександра Гуменна, декан факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат економічних наук, доцент.

Ганна Харламова, доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, доцент, лауреат Премії НАН України для молодих вчених (2004, 2012).

Ніна Чала, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор наук з державного управління, професор.

Андрій Радчук, незалежний експерт з питань розвитку фінансової та банківської системи, консультант Ради Національного банку України з питань стратегії грошово-кредитної політики (2005–2015 рр.).

Ярослава Столярчук, професор кафедри міжнародної економіки, директор Центру науки та інновацій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор.

Олександр Шнирков, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор.

Анатолій  Поручник,  директор Інституту  бізнес-освіти  ДВНЗ  «Київський  національний  економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор.  

Експерти регіональних закладів вищої освіти.