Готовність до змін

Міжнародна аудиторська компанія KPMG розробила методику оцінювання Індексу готовності до змін, який визначає здатність країни управляти та реагувати на ті виклики та загрози, які відбуваються у глобальному середовищі.

Він розраховується за такими головними напрямами: готовність підприємств, готовність уряду та готовність людей і громадянського суспільства. 

До десятки країн з найвищими показниками рівня готовності до глобальних змін увійшли виключно країни з високим рівнем доходу. Очолилає рейтинг 2017 р. Швейцарія (0,820), слідом за нею: Швеція (0,807), ОАЕ (0,801), Сінгапур (0,800), Данія (0,795), Нова Зеландія (0,774), Нідерланди (0,772), Фінляндія (0,769), Німеччина (0,757) та Велика Британія (0,753).

Україна посіла 95 місце зі 136 країн світу за рівнем готовності реагувати на глобальні зміни, викликані стихійними лихами, демографічною ситуацією та довгостроковою трансформацією політичної, економічної і соціальної сфер. 

За підсумками дослідження 2017 р., показник рівня готовності нашої країни реагувати на сучасні виклики становить 0,45 (максимальне значення – 1), що трохи краще ніж у 2015 р. (0,42). 

Експерти KPMG відзначають певний прогрес України у всіх трьох напрямах: готовність підприємств – 0,487 балів VS 0,442 у 2015 р.; готовність уряду – 0,352 VS 0,345; готовність суспільства – 0,510 VS 0,480.

Позиція Країна Готовність підприємств Готовність уряду Готовність людей і громадянського суспільства
1 Швейцарія 2 4 1
2 Швеція 5 3 3
4 Сінгапур 3 1 15
6 Нова Зеландія 6 7 10
9 Німеччина 11 9 6
19 Катар 24 11 21
95 Україна 89 126 64
107 Камерун 103 106 112
127 Афганістан 92 127 132
136 Сомалі 136 136 135

Для того щоб дійсно бути готовими до змін слід поставити собі наступні питання: