Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку

Про книгу

У цій книжці вперше пропонуються конкретні терміни запуску та реалізації механізмів збалансованого розвитку принципово нової траєкторії економічного зростання України до 2030 року.

Спираючись на дослідження та розрахунки в форматі системного аналізу провідних наукових інституцій України, визначено деталізований перелік основних шести гальмівних факторів, усунення яких створить передумови для економічного стрибка України. Проаналізувавши чинну економічну модель у співвідношенні до обраного у новій Доктрині курсу на економіку розумного і збалансованого зростання, завдяки новому для України сценарному підходу прогнозування, пропонується модель збалансованого розвитку, яка має стати основним інструментом для подальших розрахунків та деталізацій вузькоспеціалізованих програм розвитку України.


Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація дій
Зелена книга політики збалансованого розвитку

Про книгу

Пошук механізмів забезпечення збалансованого розвитку країни об'єднав науковців з різних галузей у своєму прагненні генерувати концептуальне бачення майбутнього України, невід'ємного від цивілізаційного збалансованого розвитку світу. Представлена книга є результатом консолідації наукової спільноти з усіх областей України задля генерування нових світоглядних цінностей і нових підходів вирішення найбільш актуальних завдань української держави.

Цей документ, спираючись на Доктрину збалансованого розвитку «Україна 2030», містить аналіз існуючих проблем та пропозиції щодо можливих варіантів їх рішень, що можуть стати основою державної політики збалансованого розвитку.

Біла книга економічної політики України до 2030 року:
національний і регіональний виміри

Про книгу

Книга містить пропозиції політичних рішень та науково обґрунтовані рекомендації забезпечення інклюзивного розвитку країни на основі подолання існуючих диспропорцій розвитку регіонів.

Представлений документ розроблено за результатами наукових дискусій та круглих столів, які проходили з червня 2017 по квітень 2018 року в усіх регіонах України. У цих консультаціях взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, депутати різних рівнів, науковці та освітяни, представники інститутів громадянського суспільства, професійних об’єднань, бізнесу, ЗМІ, експерти міжнародних організацій. Аналіз проблем розвитку регіонів здійснювався на базі опитування 350 експертів з усіх регіонів України.

«Біла книга економічної політики України до 2030 року: національний і регіональний виміри» базується на Доктрині збалансованого розвитку «Україна 2030» та враховує рекомендації Національного форуму «Україна 2030» (що проходив 14.06.2018 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).