ВРАХУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 2030 У СТРАТЕГІЇ ОТГ

Харламова Ганна   28.03.2020 / 18:15

Указом Президента України №722/2019 від 30.09.2019 р. затверджено Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Відповідно рух до основних індикаторів сталого розвитку почав пронизувати всі рівні держави. Зауважимо, що сталий розвиток - це модель економічного зростання, в якій використання ресурсів спрямовано на задоволення потреб людини при збереженні навколишнього середовища, так, що ці потреби у розвитку можуть бути задоволені не тільки в сьогоденні, але й для майбутніх поколінь. Цілі сталого розвитку можуть бути враховані в Аналітичних рішеннях для ОТГ. Наприклад, в рамках проекту "Е-рішення для громад" (https://cid.center/e-solutions/), який реалізовується ЦРІ, запропоновано моделі розвитку, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суб'єктів громади відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати життєдіяльність сучасних та майбутніх поколінь (напр., моніторинг вирубки лісів (https://gisportal.e-hromada.com.ua/portal/apps/webappviewer/index.html?id=a22a9c7f9b624c888377b8659d3399f8) тощо).

Саме можливість он-лайн перегляду та моніторингу ситуації в ОТГ є запорукою тренспарентності, оперативності та адекватності реальних управлінських рішень. Це стає можливим завдяки відкритим реєстрам, ГІС-технологіям, моделюванню. Саме проект “Е-рішення для громад”, який реалізується Центром розвитку інновацій  за підтримки програми “U-LEAD з Європою", маючи на меті допомогти громадам перейти до “Управління 2.0” – на основі аналізу даних, може стати кейсом успішної практики для України. Голова громади з даними таких аналітичних звітів зможе мати оперативну інформації в розрізі Цілей сталого розвитку до 2030 року та демонструвати успішність управління ОТГ для України в цьому аспекті. Зокрема, Розвиток ОТГ у вимірах Цілей може бути відслідкований за такими діаграмами показників-віджетами, напр. ЦІЛЬ 1. ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ: передбачає увагу до найвразливіших прошарків населення, розширення доступу до базових ресурсів і послуг, а також підтримку громадам, які постраждали в результаті конфліктів і катастроф, викликаних кліматичними змінами. Успішність реалізації цієї Цілі може спостерігатися на Дашбордах "Кількість людей в ОТГ, які підпадають під визначення осіб, які потребують соціального захисту у відношенні до зареєстрованих в ОТГ" та "Кількість людей в ОТГ, які дійсно користуються програмами соціального захисту у відношенні до тих, хто підпадає під цю потребу", виходячи із наявних в ЄСД даних. Також, важливою в даному аспекті є оцінка соціально-відповідального навантаження на 1 мешканця ОТГ.

Аналіз індикаторів ОТГ для кожної з 17-ти Цілей сталого розвитку та запропоновані можливі дії щодо поліпшення стану сталого розвитку  перебувають у компетенції місцевої влади та органів місцевого самоврядування. Отже, місцева влада має достатньо повноважень для суттєвого посилення спрямованості розвитку громад на сталий розвиток. Насамперед щодо налагодження ефективного стратегічного управління таким розвитком на основі об'єктивних та наочних даних в гео-економіко-соціальному розрізі, що дозволяє максимально ефективно використовувати доступні ресурси, а головне – узгоджувати використання громадських і приватних ресурсів.

Саме реалізація подібних проектів, синергія та інтеграція таких аналітичних рішень на кожній ланці та рівні управління державою здатне створити передумови відстеження ефективності управління та траєкторії руху уряду не тільки в напряму Цілей сталого розвитку 2030, а й розвитку країни загалом.

Автори: Харламова Г.О., доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
к.е.н.
Лобойко С., директор Центру розвитку інновацій
 
Коментарі

Авторизуйтесь щоб залишати коментарі