Ніна Чала та Оксана Поплавська: "Удосконалення механізму розвитку людського капіталу"

Чала Ніна   24.03.2020 / 19:00

Основним двигуном стійкого розвитку країни є людина, як носій капіталу. При цьому, її знання і навички будуть неоціненні й принесуть зиски як суспільству, так і особисто людині, лише за умови можливості їхньої реалізації. Тож механізм розвитку людського капіталу, перш за все, має ґрунтуватися на принципах рівності та доступності його засобів й інструментів для усіх (всеохоплюючий характер), наукової обґрунтованості та спрямовуватися на створення умов для реалізації потенціалу людини.

Запропонований механізм включає наступні інструменти. 

Реалізація програм навчання протягом життя для усіх вікових категорій населення з урахуванням особистих здібностей та потреб ринку. Даний інструмент передбачає:

 • здійснення актуарної оцінки розвитку ринку праці, виявлення трендів щодо попиту на професії, зміни вимог до кандидатів на посаду;
 • розроблення і узгодження з роботодавцями і науковцями програм навчання і перекваліфікації;
 • розробку дієвої системи визначення професійної спрямованості людини та пошуку узгоджених пропозицій щодо подальшої кар’єри (мають бути максимально наближені особистісні характеристики людини і вимоги посади);
 • приведення у відповідність вимог до кандидата на посаду з характеристиками професії (стандартом);
 • обґрунтування тривалості навчання і затвердження вичерпного переліку критеріїв вибору навчального закладу для надання освітніх послуг під час перекваліфікації (можливо передбачити можливість отримання іншої професії, особливо людей старшого віку за іншими умовами, ніж випускники шкіл);
 • підтримка розгалуженої мережі навчальних закладів, що надають можливості перекваліфікації (у короткостроковій перспективі бажано таке здійснювати за направленням служби зайнятості, при чому навчання може відбуватися в іншому регіоні, за різною формою навчання, у т.ч. дистанційно). 

Стимулювання розвитку реального сектору економіки та креативної економіки, що забезпечать створення робочих місць. При цьому є два варіанти реалізації людського капіталу:

 1. У разі розвитку освіти і науки, через підготовку якісних фахівців Україна може перетворитися на хаб «постачання» висококласних спеціалістів, що працюють по всьому світу. 
 2. Через залучення інвестицій сприяти створенню компаній в Україні для українського ринку праці.

В першому випадку слід максимально стимулювати мобільність викладачів, науковців. В другому - важливо спростити фінансово-податкову звітність, знизити податковий тягар, гарантувати інвесторам стабільність законодавства і збереження їхніх прав власності. 

Реалізація стратегії соціальної безпеки, яка передбачає:

 • закріплення принципів (домінування цінності життя людини, гармонізації цілей держави і суспільства, пріоритетності розвитку порівняно з відтворенням, свободи вибору без маніпуляцій, всеохоплення та недискримінації) в усіх нормативно-правових та законодавчих документах;
 • створення громадської постійно діючої організації із залученням широкого кола фахівців та науковців різних галузей з метою моніторингу виконання даних принципів в країні;
 • проведення громадських обговорень щодо виявлення порушень та вироблення механізмів покращення кількісних та якісних параметрів життя й праці людей;
 • проведення роз'яснювальної роботи серед населення, залучення світової спільноти до реалізації названих принципів;
 • створення організації із залученням громадськості та механізму оцінювання нормативно-правових та законодавчих актів на предмет відповідності норм, рішень даним принцип;
 • опрацювання процедур щодо приведення у відповідність принципам діючих законів та нормативно-правових актів. 
   Коментарі

Авторизуйтесь щоб залишати коментарі