Ніна Чала та Оксана Поплавська: "Виклики 4-ї промислової революції для ринку праці"

Чала Ніна   17.02.2020 / 12:00

На сьогодні недостатньо висвітлені регіональні особливості ринків праці, що змінюватимуться під впливом цифровізації, нової хвилі промислової революції.
Авторські дослідження показали, що країни - «центри інновацій» (наприклад, США, Китай, Індія) усе більше потребуватимуть робочої сили з компетентнісним профілем, де домінуючі позиції займають кросс-функціональні навички, soft skills.

Модель матиме такий вигляд:

У затребуваній моделі чітко простежується зростання вимог до кола професійних знань робочої сили, її соціальних навичок, посилюється міждисциплінарність у практиці вирішення багатьох виробничих проблем. На противагу цьому, в країнах - «центрах сервісу» (зокрема, Італія, Іспанія, Туреччина, ін.) залишаються важливими базові навички, а також є попит на технічні й системні. Варто відмітити, що основними трендами ринку праці в Україні залишаються - відтік висококваліфікованої робочої сили, розширення попиту на робочу силу у сфері сервісу, зростання розриву в оплаті праці між працівниками різних сфер економіки. 

Зважаючи на таке, та ураховуючи форсайт економіки України (підготовлений КПІ), автори прогнозують декілька варіантів розвитку ринку праці України під впливом 4-ї промислової революції:

  1. Вірогідність реалізації - 1%. Оптимістичний. Характеризується тим, що українська робоча сила буде затребуваною на внутрішньому та зовнішньому ринках праці. Якість робочої сили через освітню мобільність залишиться на достатньому рівні або буде зростати. У деяких сферах економіки спостерігатимемо дефіцит робочої сили (здебільшого низької кваліфікації). Інвестиційні проекти в Україні дозволять інтегрувати вітчизняні компанії у глобальну мережу, що прискорить процес формування центрів інновацій. 
  2. Вірогідність реалізації - 39%. Песимістичний. Характеризується прискоренням процесів міграції зі знаком мінус для висококваліфікованої робочої сили та плюс - для низької кваліфікації, поступовим зниженням якості робочої сили, зростанням рівня безробіття за всіма сферами економічної діяльності. 
  3. Вірогідність реалізації - 60%. Адаптивний або перехідний. Його ознаками є поступове формування класу затребуваних конкурентних фахівців та професіоналів з основних напрямків 5 та 6 технологічного укладу (робототехніка, генна інженерія, ІТ-технології, тощо), у структурі економіки високотехнологічні сфери матимуть незначну частку, хоча доходність їхня буде зростати, залишиться левова частка компаній з інфраструктурного напрямки та сфери послуг, креативної економіки. Практично Україна стане одним з хабів формування й перерозподілу висококласної робочої сили за вище названими напрямками. Рівень безробіття залишатиметься на рівні дещо вищим за природній. 

Таким чином, аби виклики 4-ї промислової революції не переросли у реалізацію песимістичного варіанту розвитку ринку праці в Україні, автори рекомендують змінити підходи до підготовки робочої сили (зокрема, посилити «блок» набуття кросфункціональних навичок), здійснювати якісну профорієнтацію молоді, стимулювати розвиток науки, залучати молодь до сфери R&D.

Детальніше за посиланням.
 
Коментарі

Авторизуйтесь щоб залишати коментарі