Підприємці

Підприємництво є основою формування в Україні потужного середнього класу, а відтак джерелом суспільної стабільності й рівноваги. Бути успішним підприємцем можливо лише в успішній країні. Для досягнення успіху світовий розвиток сформував тренд соціально орієнтованої економіки, тобто збалансованого розвитку, який ґрунтується на знаннях та інноваціях, ефективному використанні ресурсів і всеохопному зростанні, коли до активної економічної діяльності залучаються всі верстви населення, починаючи від домогосподарств і закінчуючи великими територіальними об'єднаннями.

Головні конкурентні переваги малого і середнього підприємництва:
  • висока мобільність і гнучкість до змін ринкових правил;
  • оперативне сприйняття й генерування інноваційних ідей;
  • здатність швидко створювати нові робочі місця.

Нова бізнес-культура орієнтована не тільки на прибуток. Ціна прибутку не може бути будь-якою. Нова бізнес-культура орієнтована на розкриття потенціалу людини та досягнення нею стану задоволення від отриманого результату. Ідеї правлять світом, а економіка стає креативною. Креативність є якістю економіки, а не видом діяльності.

Сучасне розуміння майбутнього збалансованого розвитку базується на міждисциплінарному синтезі економіки, культури та техніки, де домінування сфери послуг і творчого контенту є пріоритетними. Креативність економіки - це капіталізація таланту людини та її інтелектуального потенціалу, який не знає меж.

За умови дотримання людиноцентричної моделі розвитку, ефективність усіх процесів підприємницької діяльності має розглядатися через призму показника щастя людини. Осмислення цього процесу, його сприйняття та визнання є каталізатором зміни економічної та політичної культури.

Принципи взаємодії бізнесу та суспільства у досягненні цілей збалансованого розвитку
Життя, Здоров’я, Добробут
Культура, Освіта, Наука
Свобода, Рівність, Безпека
Експерти

Засновник та керуючий партнер першого в Україні ad hoc think tank "Аналітична платформа стратегічних комунікацій".

Декан факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор наук з державного управління.Медіа