Пост-реліз: 24 жовтня відбулася презентація Білої книги економічної політики України до 2030 року

30.10.2018 / 23:00

«Біла книга економічної політики України до 2030 року: національний та регіональний виміри» є третім аналітичним документом, який було розроблено командою Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030».

Перший документ у серії – власне «Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030», який визначив засадничі принципи збалансованого розвитку країни; другий документ – Зелена книга політики збалансованого розвитку «Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація дій», окреслив коло проблем, які гальмують такий розвиток і потребують обговорення. Біла книга містить практичні рекомендації задля забезпечення інклюзивного розвитку країни.

Презентація відбулася 24 жовтня в Українському національному інформаційному агентстві «УКРІНФОРМ».

Професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор наук з державного управління, співавтор книги Ніна Чала, зазначила, що до її створення долучилося більше 350 експертів, науковців, представників інститутів громадянського суспільства, професійних об’єднань, бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування всіх областей України, депутати всіх рівнів, представники ЗМІ, експерти міжнародних організацій.

«Дослідження показало, що регіони звикли самостійно шукати власний шлях розвитку, вирішувати проблеми, змагатися за ресурси. Регіони України не консолідовані, вони не звикли і не бачать потреби у кооперації задля забезпечення розвитку країни. Наша команда сфокусувалася на питанні: а що об’єднує? Як зробити так, щоб консолідація та співпраця між областями забезпечила синергетичний ефект зростання країни? Адже якщо ми хочемо мати успішну країну, то повинні мати успішні регіони» – зазначив народний депутат Сергій Тарута, ініціатор і співавтор книги.

 

Представлена книга зосереджена на розробці політичних рішень щодо мережевізації та кластеризації економіки, стимулюванні економічної активності та розвитку внутрішнього ринку, а також забезпеченні стійкої інвестиційної безпеки з фокусом на інклюзивному розвитку регіонів.

Кожен регіон України є унікальним і має свій потенціал розвитку, відтак важливо правильно та раціонально використати ці можливості. Під час круглих столів, які проходили з червня 2017 р. по квітень 2018 р. у регіонах, у фокусі дискусії було визначено існуючі та потенційні можливості розвитку регіонів у контексті сучасних світових трендів: індустрії 4.0, креативної економіки, створення кластерів, забезпечення інвестиційної безпеки та стимулювання економічної активності.

Усі учасники погодилися, що при формуванні економічної політики країни важливо виходити у першу чергу з національних інтересів. Так було сформульовано національну візію:

Україна – це країна, що демонструє світу інклюзивний розвиток, ключовим драйвером якого є використання творчого потенціалу особистості; яка заохочує підприємницьку ініціативу, має комфортний бізнес-клімат та забезпечує свободу реалізації бізнес-ідей; яка піклується про здоров’я і добробут своїх громадян та розвиває зручну і безпечну для життя інфраструктуру.

Доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, співавтор книги Ганна Харламова відзначила, що головне завдання для України полягає у створенні надійної економічної системи, яка відповідатиме стратегії національної безпеки, зміцненню та ефективному конкурентному розвитку згідно з цілями збалансованого розвитку, визначеними ООН як ключові рекомендації урядам усіх країн, та відповідно до глобальних мегатрендів. Забезпечення національної безпеки є засадничим чинником інклюзивності розвитку країни.

«Безпека нації – це перший обов'язок будь-якого уряду, основа свободи і процвітання в будь-якій державі».

Автори книги відзначили, що за даними Державної служби статистики України, м. Київ і чотири області: Київська, Дніпропетровська, Харківська та Донецька області створюють 50,8% ВВП України, що вказує на необхідність підвищення продуктивності регіонів шляхом зміни їхньої спеціалізації.

Вирівнюванню економічного розвитку регіонів, створенню робочих місць та зменшенню трудової міграції сприятиме залучення інвестиційних ресурсів в регіони. У компетенції місцевої влади розробити маркетингову стратегію просування власного регіону, бренд, позиціювання, інвестиційні бізнес-плани. Рекомендується розробити інвестиційні атласи регіонів.

Декан факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат економічних наук, співавтор книги Олександра Гуменна наголосила:

«Сировинна структура економіки, як вже неодноразово було зазначено, вичерпала свій ресурс розвитку і заводить країну у «коло злиднів», тому регіони поряд зі своєю традиційною мають формувати нову спеціалізацію. Використання методології форсайту дало можливість визначити вірогідний внесок у ВВП України на часовому проміжку 2015-2030 рр. за умови активізації найбільших секторів економіки, а також залежність економічного зростання від розвитку кластерів».

Також було визначено головні ініціативи на національному рівні, які запустять інклюзивний розвиток регіонів.

Щодо реалізації ідей книги, авторами відзначено, що вже зроблено перші практичні кроки з впровадження ініціатив: до ВРУ внесено законопроект 9015-1 від 20.08.2018 р. “Про Стратегію впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року”.

Поділилися своїми думками представники спільноти «Україна 2030».

Микола Небава, декан факультету менеджменту та інформаційної безпеки Вінницького національного технічного університету:

«Усі наші зусилля повинні бути сконсолідовані на ідеї повернення суспільної довіри».

Ганна Мелеганич, директор Центру сталого розвитку Ужгородського національного університету:

«У Білій книзі визначено, що кожен регіон має потенціал для розвитку, який потрібно побачити та знайти можливості для реалізації».

«Біла книга» започатковує серію консультацій з метою вироблення механізмів та розроблення інструментів впровадження політики інклюзивного розвитку країни до 2030 року. Наступним кроком є розроблення відповідних програм і дорожних карт галузево-секторального та регіонального розвитку України.

Дякуємо усім нашим експертам!

Дякуємо усім за зацікавленість роботою нашої команди і запрошуємо стати членами нашої спільноти задля ефективної взаємодії та співробітництва!

 

Відеозапис та фото з презентації доступні для перегляду у розділі «Медіа».

Коментарі

Авторизуйтесь щоб залишати коментарі