Презентація Білої книги економічної політики України до 2030 року

15.10.2018 / 18:00

Шановні друзі та однодумці!

Запрошуємо Вас на презентацію «Білої книги економічної політики України до 2030 року: національний і регіональний виміри», яка відбудеться  24 жовтня 2018 р. з 15.00 до 16.00 у приміщенні зали № 2 в Українському національному інформаційному агентстві “УКРІНФОРМ” за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16. 

Біла книга економічної політики України до 2030 року містить пропозиції політичних рішень та науково обґрунтовані рекомендації забезпечення інклюзивного розвитку країни на основі подолання існуючих диспропорцій розвитку регіонів. 

Представлений документ розроблено за результатами наукових дискусій та круглих столів, які проходили з червня 2017 р. по квітень 2018 р. в усіх регіонах України. У цих консультаціях взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, депутати різних рівнів, науковці та освітяни, представники інститутів громадянського суспільства, професійних об’єднань, бізнесу, ЗМІ, експерти міжнародних організацій. Аналіз проблем розвитку регіонів здійснювався на базі опитування 350 експертів з усіх регіонів України.

Біла книга економічної політики України до 2030 року базується на Доктрині збалансованого розвитку «Україна 2030» та враховує рекомендації Національного форуму «Україна 2030». «Біла книга» є третім аналітичним документом серії. Перший документ у серії – Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030»: визначив засадничі принципи збалансованого розвитку країни; другий документ – «Зелена книга» політики збалансованого розвитку «Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація дій»: окреслив коло проблем, які гальмують такий розвиток і потребують обговорення. 
Із застосуванням SWOT-аналізу для кожної області виявлено критичні чинники, які стримують її розвиток, сильні та слабкі характеристики економіки області, а також можливості та загрози для її подальшого розвитку у контексті Індустрії 4.0. Виходячи з потенційних переваг областей, було визначено драйвери їхнього розвитку: створення регіональних інноваційних систем, SMART-спеціалізація регіонів, модернізація інфраструктури тощо. 
Представлений аналітичний документ спрямовано на: зміну індустріальної парадигми мислення на інноваційну, що враховує вплив глобальних мегатрендів і розвиток технологій Індустрії 4.0; забезпечення аналітичною інформацією щодо розвитку регіонів України.

«Біла книга» – це консолідоване зусилля усіх учасників суспільного процесу.

Просимо зареєструватись на презентацію за формою.
 

Коментарі

Авторизуйтесь щоб залишати коментарі