Впровадження ідей і принципів Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» у життя

22.08.2018 / 14:45

20 серпня у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону № 9015-1 від 20.08.2018 “Про Стратегію впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року”, що викладена у Доктрині збалансованого розвитку «Україна 2030» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64515). Законопроект був зареєстрований автором ідеї Доктрини, народним депутатом України – Сергієм Тарутою. 
Проект Закону є результатом обговорень ідей і принципів Доктрини на круглих столах по всій Україні (м. Дніпро, м. Харків, м. Одеса, м. Івано-Франківськ, м. Ужгород, м. Вінниця, м. Суми, м. Чернігів, м. Миколаїв, м. Чернівці, м. Херсон, м. Тернопіль, м. Житомир, м. Полтава, м. Маріуполь, м. Кропивницький, м. Рівне, м. Хмельницький, м. Київ). Запропонована для впровадження модель збалансованого розвитку ґрунтується на результатах досліджень і розрахунках у форматі системного аналізу провідних наукових інституцій України (Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету біоресурсів і природокористування України, загалом до підготовки Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» було залучено 60 провідних українських науковців). В обговоренні законопроекту взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування всіх областей України, депутати різних рівнів, науковці та освітяни, представники інститутів громадянського суспільства, професійних об’єднань, бізнесу, ЗМІ, експерти міжнародних організацій, загалом понад 300 осіб.
Проектом Закону передбачено впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року задля структурної трансформації національної економіки у відповідності до Цілей сталого розвитку, що забезпечить підвищення рівня добробуту та якості життя населення, впровадження принципів збалансованого розвитку в усі політики держави, а також соціально-екологічно-економічну збалансованість розвитку країни. 
На особливу увагу заслуговує той факт, що реалізація положень  законопроекту сприятиме впровадженню моделі соціально-екологічно-економічно збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Це забезпечить вирівнювання регіонального розвитку, ефективну міжрегіональну співпрацю, підвищення рівня добробуту та якості життя населення в регіонах.
Таким чином, прийняття Проекту Закону України “Про Стратегію впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року” є першим кроком впровадження фундаментальних принципів та ідей Доктрини, що сприятиме визначенню на державному рівні базових принципів збалансованого розвитку країни на період до 2030 року; формуванню національного системного середовища збалансованого розвитку у регіонах, а також впровадженню принципів соціально-екологічно-економічної збалансованості в усі політики держави. 
 

Коментарі

Авторизуйтесь щоб залишати коментарі